Magnetna rezonanca

U eri medicinskog napretka, magnetna rezonanca (MR) izdvaja se kao tehnologija koja pruža izvanredan uvid u unutrašnjost ljudskog tela bez potrebe za invazivnim zahvatima

NOVO

EEG – Elektroencefalografija

EEG – Elektroencefalografija je neurološka dijagnostička metoda koja registruje funkcionisanje mozga putem beleženja njegove električne aktivnosti. Ova metoda je bez zračenja, bezopasna je i bezbolna.

NOVO

ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG pregled)

Elektromioneurografija (EMNG) predstavlja dijagnostičku metodu za merenje električne aktivnosti mišića i nerava u cilju utvrđivanja prisustva oboljenja perifernih nerava, mišića, neuromišićne spojnice i nervnih korenova.

NOVO

Pregled specijaliste neurologije

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Prvenstveno se bavi opisom, objašnjenjem i lečenjem bolesti prouzrokovanih patološkim procesima i strukturalnim oštećenjima centralnog (mozak i kičmena moždina) i perifernog (periferni nervi) nervnog sistema.