Elektromioneurografija (EMNG) predstavlja dijagnostičku metodu za merenje električne aktivnosti mišića i nerava u cilju utvrđivanja prisustva oboljenja perifernih nerava, mišića, neuromišićne spojnice i nervnih korenova.

ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG pregled)

Elektromioneurografija (EMNG) predstavlja dijagnostičku metodu za merenje električne aktivnosti mišića i nerava u cilju utvrđivanja prisustva oboljenja perifernih nerava, mišića, neuromišićne spojnice i nervnih korenova.

EMNG se po pravilu izvodi tek nakon kliničkog pregleda neurologa kako bi se napravio pravilan izbor  testova kao i izbor mišića i nerava koje treba ispitivati. Po potrebi pregled je nekad potrebno dopuniti sa dodatnim dijagnostičkim testovima (magnetna rezonanca, skener….)

EMNG pregled se sastoji iz dva dela: elektroneurografija koja predstavlja test merenja brzine sprovođenja perifernih nerava i iglene elektromiografije koja se bavi analizom električne aktivnosti u relaksiranom mišiću i tokom njegove kontrakcije.

Neke od indikacija za EMNG pregled mogu biti:
 • utrnulost ili bolovi u ekstremitetima
 • neprijatan osećaj žarenja, mravinjanja ekstremiteta
 • mišićne slabosti
 • nevoljni trzajevi mišića
 • gubitak mišićne mase (atrofije)
 • kompresije nerava (diskus hernija)
 • razne povrede sa oštećenjem mišića i/ili perifernih nerava
 • neuropatije
Priprema za EMNG pregled podrazumeva:
 • potrebno je vodom i sapunom očistiti kožu pre pregleda i izbegavati nanošenje losiona i krema na kožu nakon tuširanja veče pre pregleda jer masnoća kože može da utiče na sam kvalitet dobijenih rezultata
 • doći na pregled u komfornoj odeći koja omogućava pristup regiji planiranoj za snimanje
 • kod kuće izmeriti visinu i težinu
 • ukoliko je planirano izvođenje elektromiografije iglenim elektrodama obavezno obavestiti lekara i osoblje ukoliko uzimate lekove za razređivanje krvi ili imate nizak broj trombocita
 • poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju

Elektromioneurografski pregled traje između 30 i 90 minuta zavisno od indikacije. Pregled sam po sebi nije opasan, za neke pacijente može biti minimalno bolan ili neprijatan, ali je u potpunosti izdrživ. Sve vreme postoji aktivna saradnja ispitivača i pacijenta i pregled je u bilo kom trenutku moguće prekinuti.

CENE:

Elektromioneurografija nogu – EMNG nogu  –  11.590 rsd

Elektromioneurografija ruku – EMNG ruku11.590 rsd 

Test neuromišićne transmisije – TNT11.590 rsd