Cenovnik usluga službe ORL

Pregled specijaliste ORL

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled ORL (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Audiometrija (bez pregleda specijaliste)

Cena:2.000,00 dinara

Timpanometrija

Cena: 1.000,00 dinara

Inhalacija

Cena: 500,00 dinara

Pregled specijaliste ORL i ispiranje jednog uha

Cena: 4.500,00 dinara

Pregled specijaliste ORL i ispiranje oba uha

Cena: 5.000,00 dinara

Pregled lekara specijaliste sa postavljanjem strajfne sa lekom

Price: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled ORL sa ispiranjem jednog uha

Price: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled ORL sa ispiranjem oba uha

Price: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste sa postavljanjem strajfne sa lekom

Price: 3.000,00 dinara