Zakaži svoj sistematski pregled online Lidl

Zakaži svoj sistematski pregled online

Zakažite Vaš sistematski pregled online u Domu zdravlja „Vizim” i obavite isti bez plaćanja dodatne participacije.
Neka briga o zdravlju bude Vaša ovogodišnja rezolucija.

Sistematski pregled za dame

 1. Laboratorijske analize (KKS, SE, šuk,holesterol,LDL, HDL, trigliceridi, Urea, kreatinin, ALT, AST, urin kompletan),
 2. Internistički pregled sa EKG –om,
 3. Ultrazvuk abdomena I male karlice,
 4. Pregled ginekologa (UZ, kolposkopija, PAPA, VS), UZ dojke,
 5. Završni pregled i zaključivanje,
 6. Pregled vida po pravilniku.

Sistematski pregled za gospodu

 1. Laboratorijske analize (KKS, SE, šuk,holesterol,LDL, HDL, trigliceridi, Urea, kreatinin, ALT, AST, urin kompletan, PSA kod muskaraca preko 40 god.),
 2. Internistički pregled sa EKG –om,
 3. Ultrazvuk abdomena I male karlice,
 4. Pregled urologa sa ultrazvučnim pregledom,
 5. Završni pregled i zaključivanje,
 6. Pregled vida po pravilniku.