Poštovani,

 

U cilju unapređenja kvaliteta usluge i rada Doma zdravlja „Vizim“ molimo vas da popunite upitnik o utiscima stečenim prilikom posete Domu zdravlja „Vizim“. Ispitivanje je anonimno; prikupljeni podaci će biti korišćeni isključivo od strane uprave Doma zdravlja „Vizim“. Zahvaljujemo se na poverenju i izdvojenom vremenu.
   

Molimo Vas da ocenite zadovoljstvo uslugama službe za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja „Vizim”

 

Verifikacija

 

Ispitivanje je anonimo, dobijeni podaci koriste se za potrebe unapređenja kvaliteta usluge i rada Doma zdravlja „Vizim”.