Urinarna inkontinencija

 Da li ste znali da Vaš problem sa nevoljnim mokrenjem može biti rešen jednostavnom procedurom? Neka kvalitet vašeg života ponovo bude zadovoljavajući – inkontinencija nije prepreka tome.

 

Šta predstavlja urinarna inkontinencija?

Urinarna inkontinencija je nevoljni gubitak mokraće kroz uretru koji se javlja kao privremena ili trajna pojava izazvana različitim uzrocima. Prema stepenu gubitka mokraće razlikuju se inkompletna i kompletna inkontinencija mokraće, dok prema trajanju, inkontinencija mokraće može biti privremena ili trajna. Može se podeliti i na stres, urgentnu, mešovitu i inkontinenciju zbog prelivanja („overflow“). Pojava urinarne inkontinencije se povećava sa godinama i u svim starosnim dobima je češća kod žena nego kod muškaraca.

Koji su faktori rizika?

Pušenje, gojaznost, porođaj, atrofični uretritis i vaginitis, različiti lekovi, psihološki poremećaji, ekscesivna diureza, opstipacija, hiperaktivnost mokraćne bešike, nedovoljna aktivnost mokraćne bešike, slabost zatvaranja bešike,  subvezikalna opstrukcija, delirantna i konfuzna stanja.

 

Postavljanje dijagnoze

Prilikom dijagnostike urinarne inkontinencije, od ključne važnosti je razgovor sa pacijentom, odnosno dobro uzeta anamneza, kao i fizikalni pregled koji obuhvata pregled abdomena, karlice, digitorektalni i neurološki pregled, a kod žena je obavezan i ginekološki.

 

Kako izgleda postupak lečenja?

Opcije lečenja zavise od vrste simptoma i osnovne patologije, mogu biti neoperativne i operativne. Savremenim metodama i personalizovanom pristupu svakom pacijentu, problem sa inkontinencijom može biti rešen na jednostavan način.

 

Neoperativno lečenje:

Početni tretman za sve pacijente treba da uključuje: prilagođavanje unosa tečnosti, lečenje opstipacije, prestanak pušenja, smanjenje telesne mase, trening bešike i vežbe mišića karličnog dna (Kegelove vežbe). Ove prethodno navedene opcije je svakako potrebno primeniti pre primene farmakološke terapije. Naši stručni timovi nutricionista i fizikalne medicine pomoći će Vam pri lečenju.

Operativno lečenje:

U slučaju stres urinarne inkontinencije (nevoljni gubitak mokraće prilikom kijanja, kašljanja, podizanja tereta) potrebno je uraditi cistoksopiju i probu na stres bez anestezije, nakon čega se odlučuje da li je potrebna hirurška intervencija.U hirurško lečenje spadaju različite uretralne kompresije omčom (“sling procedure”): transobturatorni pristup (transobturator tape – TOT) i TVT (tension free vaginal tape).  U Opštoj bolnici Vizim primenjujemo TOT proceduru. Procedura se izvodi u opštoj anesteziji, u vremenskom trajanju oko 30 – 45min. Nakom procedure potrebno je da se opšte stanje pacijentkinje prati jedno veče u bolnici. Sutradan se izvadi urinarni kateter i pacijenkinja se otpušta kući sa propisanom terapijom. Urinarna inkontinencija je nedovoljno prijavljen problem zbog neprijatne prirode problema i društvene stigme i tabua koji ostaju, što za posledicu ima da mnogi ljudi čekaju značajno vreme pre nego što potraže pomoć.

 

Pregled možete zakazati pozivanjem našeg call centra na broj 011 785 77 77.