Sistematski pregled za zaposlene

Muškarci

 • Pregled lekara specijaliste interniste sa završnim mišljenjem
 • Antropometrijsko merenje: telesna visina, masa, određivanje Indexa telesne mase, merenje obima struka i određivanje telesnog sastava
 • Laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija Er, glukoza, masnoće u krvi: holesterol,HDL, LDL, trigliceridi
 • Bubrežne analize: urea, kreatinin, jetrine analize: AST, ALT, Fe
 • Pregled urina
 • EKG
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde
 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Ultrazvuk prostate i testisa (urolog ili radiolog koji radi uz testisa)
 • Pregled specjaliste oftalmologije
 • Pregled specijaliste otorinolaringologije
 • Ultrazvuk srca sa doplerom
 • Dopler krvnih sudova vrata
 • Pregled fizijatra
 • Dermatoskopija
 • Tumorski marker za prostatu: PSA
 • Spirometrija
 • Po želji kontrolni pregled stomatologa – Zdravka Čelara 14a

Dame

 • Pregled lekara specijaliste interniste sa završnim mišljenjem
 • Antropometrijsko merenje: telesna visina, masa, određivanje Indexa telesne mase, merenje obima struka i određivanje telesnog sastava
 • Laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija Er, glukoza, masnoće u krvi: holesterol,HDL, LDL, trigliceridi
 • Bubrežne analize: urea, kreatinin, jetrine analize: AST, ALT, Fe
 • Pregled urina
 • EKG
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde
 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Ultrazvučni pregled dojki
 • Pregled specjaliste oftalmologije
 • Pregled specijaliste otorinolaringologije
 • Ultrazvuk srca sa doplerom
 • Dopler krvnih sudova vrata
 • Pregled fizijatra
 • Pregled specijaliste ginekologije
 • Ginekološki ultrazvuk
 • Kolposkopija
 • Papanicolau test i grupa vaginalnog sekreta
 • Dermatoskopija
 • Spirometrija
 • Po želji kontrolni pregled stomatologa – Zdravka Čelara 14a

Zakažite Vaš sistematski pregled