Sistematski pregled za zaposlene u kompaniji Strabag

OPIS

SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENE

VIZIM

Dematološki paket

Nutricionistički paket

Paket za dojke

Paket za štitnu žlezdu

Pregled lekara specijaliste dermatologa

*

 

 

 

Dermatoskopija

*

 

 

 

Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika

  

*

 

 

Merenje telesnog sastava na InBody analizatoru

 

*

 

 

Laboratorijska analiza krvi*

 

*

 

 

Ultrazvuk dojki

 

 

*

 

Mamografija (samo na lokaciji Zdravka Čelara)

 

 

*

 

Ultrazvuk štitne žlezde

 

 

 

*

Hormoni štitne žlezde (fT4, TSH)

 

 

 

*

Napomena:

*Kompletna laboratorijska analiza

KOMPLETNA KRVNA SLIKA: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;

BIOHEMIJA: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi.