Sistematski pregled za zaposlene u Poreskoj upravi

Sistematski pregled za žene
 • Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom: Telesna masa, telesna visina, BMI indeks, (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnje bolesti, lična anamneza, porodična anamneza i socijalno epidemiološki podaci)
 • Laboratorijske analize krvi i urina: Кompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Le formula), Biohemija (Hmt, hemaglobin, urea, glukoza, bilirubin, AST, ALT, GT, gvožđe, kreatinin, trigliceridi, holesterol LDL, HDL),  NA, К, Ca, hormoni štitaste žlezde ft3, ft4, TSH, kvalitativni pregled urina sa sedimentom
 • Skrining za šećernu bolest, skrining za KVB
 • Merenje saturacije kiseonika
 • Internistički pregled: EКG, merenje krvnog pritiska, uzimanje kompletne anamneze, inspekcija opšteg statusa pacijenta, nalaz na glavi i vratu, auskultacija karotida, palpacija tireode, auskultacija pluća, auskultacija srca, palpacija abdomena, pregled ekstremiteta, palpacija perifernih krvnih sudova i notiranje statusa.
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Ultrazvučni pregled abdomena: jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, bubrega, nadbubrega, slezine, bešike, limfnih žlezda
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata
 • Ultrazvučno merenje gustine kostiju
 • Pregled ginekologa: ginekološki pregled, kolposkopija, pregled vaginalnog sekreta, citološki pregled na Papanikolau, palpatorni pregled dojki, ginekološki ultrazvuk sa kolor doplerom
 • Ultrazvučni pregled dojki
 • Mamografija za žene  starije od 50 godina
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata
 • Кolor dopler abdomena: Кompletni pregled krvnih sudova abdomena, renalnih arterija i abdominalne aorte
 • Oftalmološki pregled: Кompjutersko određivanje dioptrije, kratka anamneza, određivanje vidne oštrine (fokometrija, refraktomija) pregled prednjeg segmenta oka na bio mikroskopu, pregled očnog dna, merenje introkularnog pritiska tonometrom (-IOP), ispitivanje motiliteta očne jabučice, dijagnoza i lekarski savet. Izdavanje uverenja o obavljenom očnom pregledu
 • ORL pregled: Otoskopski nalaz, nalaz prednje i zadnje rinoskopije, nalaz orofaringoskopije,audiometrija, timpanometrija
 • Dermoskopija
 • Pregled specijaliste medicine rada/interne medicine, sa završnim mišljenjem. Završni pregled i sumiranje rezultata svih obavljenih pregleda, objedinjeni pisani izveštaj sa svih pregleda, sa obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravlja.
 •  
Doctor checking size of lymph nodes
Sistematski pregled za muškarce
 • Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom: Telesna masa, telesna visina, BMI indeks, (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnje bolesti, lična anamneza, porodična anamneza i socijalno epidemiološki podaci)
 • Laboratorijske analize krvi i urina: Кompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Le formula), Biohemija (Hmt, hemaglobin, urea, glukoza, bilirubin, AST, ALT, GT, gvožđe, kreatinin, trigliceridi, holesterol LDL, HDL), hormoni štitaste žlezde ft3, ft4, TSH, PSA,  kvalitativni pregled urina sa sedimentom
 • Skrining za šećernu bolest, skrining za KVB
 • Merenje saturacije kiseonika
 • Internistički pregled: EКG, merenje krvnog pritiska, uzimanje kompletne anamneze, inspekcija opšteg statusa pacijenta, nalaz na glavi i vratu, auskultacija karotida, palpacija tireode, auskultacija pluća, auskultacija srca, palpacija abdomena, pregled ekstremiteta, palpacija perifernih krvnih sudova i notiranje statusa.
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Ultrazvučni pregled abdomena: jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, bubrega, nadbubrega, slezine, limfnih žlezda
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata
 • Ultrazvučni pregled male karlice pregled genitalnih organa i mokraćne bešike i prostate i pregled urologa
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata
 • Кolor dopler abdomena: Кompletni pregled krvnih sudova abdomena, renalnih arterija i abdominalne aorte
 • Oftalmološki pregled: Кompjutersko određivanje dioptrije, kratka anamneza, određivanje vidne oštrine (fokometrija, refraktomija) pregled prednjeg segmenta oka na bio mikroskopu, pregled očnog dna, merenje introkularnog pritiska tonometrom (-IOP), ispitivanje motiliteta očne jabučice, dijagnoza i lekarski savet. Izdavanje uverenja o obavljenom očnom pregledu
 • ORL pregled: Otoskopski nalaz, nalaz prednje i zadnje rinoskopije, nalaz orofaringoskopije,audiometrija, timpanometrija
 • Dermoskopija
 • Pregled specijaliste medicine rada/interne medicine, sa završnim mišljenjem. Završni pregled i sumiranje rezultata svih obavljenih pregleda, objedinjeni pisani izveštaj sa svih pregleda, sa obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravlja
Doctor examining men's thyroid with ultrasound
Indikovani pregledi:

 

 • Mamografija
 • RTG, rentgen pluća
 • Magnetna rezonanca, po regiji
 • CT scan, multi slajs skener
 • Kontrast za preglede CT SCAN i MRI
 • Pulmološki pregled
 • Neurološki pregled
 • Endokrinološki pregled
 •  CEA, d-dimer i CRP