VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Internistički pregled:  EKG, merenje krvnog pritiska, uzimanje kompletne anamneze, inspekcija opšteg statusa pacijenta, nalaz na glavi i vratu, askultacija karotida, palpacija tireode, askultacija pluća, askultacija srca, palpacija abdomena, pregled ekstrmiteta, palapacija perifernih krvnih sudova i notiranje statusa
 • Skrining na bolest perifernih arterija
 • Skrining za šećernu bolest, skrining za KVB
 • Laboratorijske analize krvi i urina Kompletna krvna slika(Er, Le, Hb, Le formula), Biohemija (Hmt, hemaglobin, urea, glukoza, bilirubin, AST, ALT, GT, gvožđe, kreatinin, trigliciridi, holesterol LDL, HDL), kvalitativni pregled urina sa sedimentom 

 • Ultrazvučni pregled abdomena: jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, bubrega, nadbubrega, slezine, limfnih žlezda
 • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih tkiva
 • Kolor dopler abdomena: Kompletni pregled krvnih sudova abdomena,renalnih arterija i abdominalne aorte

 • Ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA)
 • Skrining na dijabetes
 • Ultrazvuk dojki
 • In Body analiza sastava tela medicinskim analizatorom
 • Osteodenzitometrija
 • Završni pregled i sumiranje rezultata svih obavljenih pregleda,objedinjeni pisani izveštaj sa svih pregleda, sa obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravlja

Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA MUŠKARCE

 • Internistički pregled:  EKG, merenje krvnog pritiska, uzimanje kompletne anamneze, inspekcija opšteg statusa pacijenta, nalaz na glavi i vratu, askultacija karotida, palpacija tireode, askultacija pluća, askultacija srca, palpacija abdomena, pregled ekstrmiteta, palapacija perifernih krvnih sudova i notiranje statusa
 • Skrining na bolest perifernih arterija
 • Skrining za šećernu bolest, skrining za KVB
 • Laboratorijske analize krvi i urina Kompletna krvna slika(Er, Le, Hb, Le formula), Biohemija (Hmt, hemaglobin, urea, glukoza, bilirubin, AST, ALT, GT, gvožđe, kreatinin, trigliciridi, holesterol LDL, HDL), kvalitativni pregled urina sa sedimentom 

 • Ultrazvučni pregled abdomena: jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, bubrega, nadbubrega, slezine, limfnih žlezda
 • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih tkiva
 • Ultrazvučni pregled male karlice pregled genitalnih organa i mokraćne bešike i prostate
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata
 • Kolor dopler abdomena: Kompletni pregled krvnih sudova abdomena,renalnih arterija i abdominalne aorte

 • Skrining na dijabetes
 • In Body analiza sastava tela medicinskim analizatorom
 • Završni pregled i sumiranje rezultata svih obavljenih pregleda,objedinjeni pisani izveštaj sa svih pregleda, sa obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravlja

Doctor examining men's thyroid with ultrasound
NAPOMENA: Vreme i datum pregleda će vam biti potvrđeni od strane call centra doma zdravlja vizim u skladu sa slobodnim terminima.