Sistematski pregled za zaposlene u Ministarstvu turizma i omladine

Paketi pregleda za dame

 1. Laboratorija – kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, ukupni bilirubin, šećer u krvi, urea, kreatinin, ukupni holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, ALT, AST, GGT, pregled urina sa sedimentom;
 2. Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice
 3. Ultrazvučni pregled štitne žlezde sa kolor doplerom krvnih sudova vrata
 4.    Ultrazvučni pregled dojki
 5. Pregled specijaliste interne medicine sa EКG-om
 6. Pregled specijaliste oftalmologije sa izdavanjem potvrde za rad sa opremom sa ekranima

       7.Zaključak lekara 

Doctor checking size of lymph nodes

Paketi pregleda za muškarce

 1.     Laboratorija – kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, ukupni bilirubin, šećer u krvi, urea, kreatinin, ukupni holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, ALT, AST, GGT, pregled urina sa sedimentom;
 2. Ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta; ultrazvučni pregled male karlice
 3. Ultrazvučni pregled štitne žlezde sa kolor doplerom krvnih sudova vrata
 4. Pregled specijaliste interne medicine sa EКG-om
 5. Pregled specijaliste oftalmologgije sa izdavanjem potvrde za rad sa opremom sa ekranima;

      6. Zaključak lekara 

Doctor examining men's thyroid with ultrasound