Sistematski pregled za zaposlene u Institutu ekenomskih nauka

Sistematski pregled za žene
 • Кompletna laboratorijska analiza krvi sa biohemijom-ККS (leukocitarna formula, eritrociti, leukociti, trombociti, MCV, MCH, MCHC, RDW, limfociti, monociti, eozinofili, granulociti, hemoglobin) sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, gvožđe, AST, ALT, LDL, HDL, ukupni bilirubin, ukupni holesterol, trigliceridi; kompletna analiza urina i Hormoni štitaste žlezde FT3, FT4 i TSH
 • Internistički pregled sa EКG i EHO
 • Кompletan ginekološki pregled (kolposkopija, grupa vs, Papanikolau test, ginekološki ultrazvuk)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk štitne žlezde
 • Ultrazvuk dojki
 • Dopler krvnih sudova vrata
 • Pregled oftalmologa
 • Objedinjeni pisani izveštaj sa sistematskog pregleda sa zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja
Doctor checking size of lymph nodes
Sistematski pregled za muškarce
 • Кompletna laboratorijska analiza krvi sa biohemijom-ККS (leukocitarna formula, eritrociti, leukociti, trombociti, MCV, MCH, MCHC, RDW, limfociti, monociti, eozinofili, granulociti, hemoglobin) sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, gvožđe, AST, ALT, LDL, HDL, ukupni bilirubin, ukupni holesterol, trigliceridi; kompletna analiza urina i Hormoni štitaste žlezde FT3, FT4 i TSH
 • PSA
 • Internistički pregled sa EКG i EHO
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk štitne žlezde
 • Dopler krvnih sudova vrata
 • Pregled oftalmologa
 • Urološki pregled i urološki ultrazvuk
 • Objedinjeni pisani izveštaj sa sistematskog pregleda sa zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja
Doctor examining men's thyroid with ultrasound

Zakažite Vaš sistematski pregled online