VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Laboratorija  –  kompletna  krvna  slika  (Er,  Le,  Hb,  Hct,  Le  formula),  Se,  Urea, Glukoza,   Bilirubin   (ukupni),   AST,   ALT,   gvožđe,   kreatinin,   trigliceridi, holesterol (ukupni, LDL i HDL), kvalitativni pregled urina sa sedimentom, hormone štitaste (T3, T4, TSH)
 • Rentgen i ultrazvučna dijagnostikaUZ male karlice, UZ abdomena, UZ štitne žlezde,  UZ  dojki.  UZ  abdomena  obuhvata  stanje različitih abdominalnih  organa: opis jetre, žučne kese, bubrega, abdominalne aorte, zapaljenske promene, akutne i hronične, ciste, anomalije, prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj duplji i dr
 • Кlinički pregled interniste – snimanje EКG-a, uzimanje kompletne anamneze,  inspekcija  opšteg  statusa  korisnika  usluga,  nalaz  na  glavi  i  vratu, auskultacija   karotida,  palpacija  tireoide,  auskultacija  pluća,  auskultacija srca,   merenje   krvnog   pritiska,   palpacija   abdomena,   pregled   ekstremiteta uključujući palpaciju perifernih krvnih sudova i notiranje statusa.
 • Ginekološki pregled – pregled lekara specijaliste ginekologije, kolposkopski pregled, pregled vaginalnog sekreta, citološki pregled na Papanikolau, ultrazvuk ginekološki, palpatorni pregled dojki.
 • Кolor dopler krvnih sudova vrata
 • Кlinički pregled oftalmologa – kratka anamneza, određivanje oštrine vida (po  potrebi  fokometrija  i  refraktometrija),  pregled  prednjeg  segmenta  oka  na biomikroskopu,   pregled   očnog   dna   oftalmoskopom,   merenje   očnog   pritiska tonometrom,  dijagnoza  i  lekarski  savet,  prepisivanje  korekcionih  stakala  za daljinu i blizinu.
 • Završni  pregled  i  zaključivanje  specijaliste  medicine  rada ili specijaliste interne medicine –  pregled rezultata sa svih pregleda, objedinjeni pisani izveštaj sa sistematskog pregleda na  memorandumu  ponuđača,  sa  potpisom  i  pečatom,  sa  obaveznim  zaključkom  i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja.
Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA MUŠKARCE

 •  Laboratorija  –  kompletna  krvna  slika  (Er,  Le,  Hb,  Hct,  Le  formula),  Se,  Urea, Glukoza,   Bilirubin   (ukupni),   AST,   ALT,   gvožđe,   kreatinin,   trigliceridi, holesterol (ukupni, LDL i HDL), kvalitativni pregled urina sa sedimentom, PSA.
 • Rentgen i ultrazvučna dijagnostikaUZ štitne žlezde, UZ abdomena – obuhvata stanje   različitih   abdominalnih   organa:   opis   jetre,   žučne   kese,   bubrega, abdominalne  aorte,  zapaljenske  promene,  akutne  i  hronične,  ciste,  anomalije, prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj duplji i dr.
 • Кlinički pregled interniste –   snimanje EКG-a, uzimanje kompletne anamneze,  inspekcija  opšteg  statusa  korisnika  usluga,  nalaz  na  glavi  i  vratu, auskultacija karotida, palpacija tireoide, auskultacija pluća, auskultacija srca, merenje  krvnog  pritiska,  palpacija  abdomena,  pregled  ekstremiteta  uključujući palpaciju perifernih krvnih sudova i notiranje statusa.
 • Кlinički pregled oftalmologa – kratka anamneza, određivanje oštrine vida (po  potrebi  fokometrija  i  refraktometrija),  pregled  prednjeg  segmenta  oka  na biomikroskopu,   pregled   očnog   dna   oftalmoskopom,   merenje   očnog   pritiska tonometrom,  dijagnoza  i  lekarski  savet,  prepisivanje  korekcionih  stakala  za daljinu i blizinu.
 • Кolor dopler krvnih sudova vrat
 • Završni  pregled  i  zaključivanje  specijaliste  medicine  rada ili specijaliste interne medicine –  pregled rezultata sa svih pregleda, objedinjeni pisani izveštaj sa sistematskog pregleda sa obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja.
Doctor examining men's thyroid with ultrasound

INDIKOVANI PREGLEDI:

 • Magnetna rezonanca
 • Skener
 • Tumor marker dojke
 • Tumor marker jajnika
 • PSA, free PSA
 • Mamografija
 • Ultrazvučna osteodenzitometrija
 • Pregled ORL
 • Pregled reumatologa
 • Pregled fizijatra
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled pulmologa
 • Pregled urologa
 • Eho srca