VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Ginekološki pregled – kolposkopija, PAPA, VS, ginekološki ultrazvuk
 • Ultrazvuk dojki
 • Pregled oftalmologa
 • Pregled interniste sa EKG-om
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena
 • Završni pregled sa zaključkom
 • LABORATORIJA: KKS (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), SE, glukoza, AST, ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol  ukupni, HDL, LDL, kvalitativni pregled urina sa sedimentom.

Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA MUŠKARCE

 • Urološki pregled sa ultrazvukom prostate
 • Pregled oftalmologa
 • Pregled interniste sa EKG-om
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena
 • Završni pregled sa zaključkom
 • LABORATORIJA: KKS (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), SE, glukoza, AST, ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol  ukupni, HDL, LDL, kvalitativni pregled urina sa sedimentom.
Doctor examining men's thyroid with ultrasound

Preglede je moguće zakazivati do 30.06.2024. godine.