SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENE U KOMPANIJI TRANSNAFTA

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Laboratorija: Uzorkovanje krvi i urina i dostavljanje laboratorijskog izveštaja (KKS,SE,CRP,ŠUK,urea,kreatinin,acidum uricum, hepatogram (ALT,AST,GGT),lipidni status (holesterol,trigliceridi,LDL holesterol,HDL holesterol, indeks ateroskleroze, faktor rizika)TSH, T3,T4, ANTI TPO prema indikaciji, Urin, FOB, D-Dimer
 • Pregled endokrininologa (ultrazvuk štitaste žlezde)

 • Pregled kardiologa (EHO,EKG,pregled)
 • Pregled dermatologa

 • Pregled ginekologa(ultrazvuk,PAPA test, VS, kolposkopija)

 • Pregled dojki, mamografija za žene preko 40godina I prema indikaciji) i ultrazvučni pregled
 • Ultrazvuk abdomena
 • Spirometrija
 • Dopler krvnih sudova vrata i stomaka
 • Dopler krvnih sudova nogu  na indikaciju
 • Mišljenje interniste (tumačenje nalaza I stručno mišljenje)
Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA GOSPODU

 • Laboratorija: Uzorkovanje krvi i urina i dostavljanje laboratorijskog izveštaja(KKS,SE,CRP,ŠUK,urea,kreatinin,acidum uricum, hepatogram (ALT,AST,GGT),lipidni status(holesterol,trigliceridi,LDL holesterol,HDL holesterol, indeks ateroskleroze, faktor rizika)TSH,T3,T4, ANTI TPO prema indikaciji, Urin, FOB, D-Dimer, PSA
 • Pregled endokrinologa (ultrazvuk štitaste žlezde)
 • Pregled kardiologa (EHO,EKG,pregled)
 • Pregled dermatologa
 • Pregled urologa sa ultrazvukom prostate
 • Ultrazvuk abdomena
 • Spirometrija
 • Dopler krvnih sudova vrata i stomaka
 • Dopler krvnih sudova nogu  na indikaciju
 • Mišljenje interniste (tumačenje nalaza I stručno mišljenje)
Doctor examining men's thyroid with ultrasound