SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENE U KOMPANIJAMA M&I SYSTEMS I TIAC

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Laboratorijske analize: Kvalitativni pregled urina sa sedimentom; Kompletna krvna slika (Er, Le, Hb,Hct, Le formula), Se, Glukoza u krvi; AST; ALT; Urea, Kreatinin, Trigliceridi; Holesterol, ukupni HDL,holesterol i LDL holesterol,
 • Kompletan ginekološki pregled (kolposkopski pregled, VS, Papanikolau test, UZ)
 • Ultrazvučni pregled dojki ,
 • Pregled specijaliste interne mdicine,
 • EKG,
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena,
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde,
 • Pregled oftalmologa uz potvrdu o obavljenom obaveznom lekarskom pregledu
 • Završni pregled i zaključivanje.
Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA GOSPODU

 • Laboratorijske analize: Kvalitativni pregled urina sa sedimentom; Kompletna krvna slika (Er, Le, Hb,Hct, Le formula), Se, Glukoza u krvi; AST; ALT; Urea, Kreatinin, Trigliceridi; Holesterol, ukupni HDL,holesterol i LDL holesterol,
 • Pregled specijaliste urologije i ultrazvuk prostate,
 • Pregled specijaliste interne medicine,
 • EKG,
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena,
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde,
 • Pregled oftalmologa uz potvrdu o obavljenom obaveznom lekarskom pregledu
 • Završni pregled i zaključivanje.
Doctor examining men's thyroid with ultrasound