SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENE U KOMPANIJI MERCATA

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Laboratorijske analize:Kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika
  (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), sedimentacija, glukoza, AST, ALT, urea, kreatinin, trugleceridi,
  holesterol (ukupni holesterol, HDL,LDL)
 • Ultrazvucni pregled gornjeg abdomena
 • Klinicki pregled interniste sa EKG-om
 • Ciljani oftalmološki pregled očiju i vida prema pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Spirometrija – test plucne funkcije
 • Ginekološki pregled, kolposkpija, ultrazvucni ginekološki pregled, Papanikolau test, VS, UZ
 • Pregled dojki
Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA GOSPODU

 • Laboratorijske analize:Kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika
  (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), sedimentacija, glukoza, AST, ALT, urea, kreatinin, trugleceridi,
  holesterol (ukupni holesterol, HDL,LDL)
 • Ultrazvucni pregled gornjeg abdomena
 • Klinicki pregled interniste sa EKG-om
 • Ciljani oftalmološki pregled očiju i vida prema pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Spirometrija – test plucne funkcije
 • PSA – za muškarce starije od 40 godina
 • Pregled urologa i ultrazvuk prostate
Doctor examining men's thyroid with ultrasound