SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENE U KOMPANIJI COMTRADE

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA DAME

 • Pregled lekara speijaliste za završnim mišljenjem
 • Antropometrijsko merenje (telesna visina, masa, određivanje indeksa telesne mase, merenje obima struka i određivanje telesnog sastava);
 • Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom: sedimentacija Er) glukoza, bubrežne analize (urea, kreatinin), jetrine analize (AST, ALT, Gama GT), masnoće u krvi (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi), pregled urina, pregled stolice na skriveno krvarenje – hem check test – cilj: screening – rana dijagnostika bolesti (tumora) debelog creva – jedan test;
 • Funkcija štitaste žlezde: hormoni FT4 i TSH;
 • EKG;
 • Ultrazvučni pregled  abdomena ;
 • Ultrazvučni pregled  srca sa dopplerom;
 • Ultrazvučni štitaste žlezde;
 • Ultrazvučni pregled dojki;
 • Pregled specijaliste ginekologa (kompletan pregled);
 • Dermatoskopija (pregled pigmentnih promena kože –mladeža dermatoskopm);
 • Dopler krvnih sudova vrata i nogu
Doctor checking size of lymph nodes

VIZIM PAKET PREGLEDA ZA GOSPODU

 • Pregled lekara speijaliste za završnim mišljenjem;
 • Antropometrijsko merenje(telesna visina, masa, određivanje indeksa telesne mase, merenje obima struka i određivanje telesnog sastava;
 • Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom: sedimentacija Er) glukoza, bubrežne analize (urea, kreatinin), jetrine analize (AST, ALT, Gama GT), masnoće u krvi (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi), pregled urina, pregled stolice na skriveno krvarenje-hem check test – cilj: screening- rana dijagnostika bolesti (tumora) debelog creva – jedan test;
 • EKG
 • Pregled urologa sa utrazvuk abdomena sa ultrazvukom prostate;
 • Ultrazvučni pregled srca sa doplerom;
 • Dermatoskopija (pregled pigmentnih promena kože –mladeža dermatoskopom);
 • PSA – samo za muškarce preko 50 godina starosti;
 • Dopler krvnih sudova vrata i nogu
Doctor examining men's thyroid with ultrasound