Koordinator

Gorica Krsnik

  • telefon: 011/785-77-77
  • e-mail: gorica.krsnik@vizim.co.rs

Lokacije pružanja usluga:

Vizim Novi Sad- Šajkaška 37, Novi Sad

Uzimanje uzoraka za laboratorijske analize se prema dogovoru može organizovati u prostorijama Korisnika usluge