Kompanijski lekar

 

dr Dejan Nikolić

uprava za medicinske poslove

specijalista medicine rada

T: +381 (11) 785 7777

E: dejan.nikolic@vizim.co.rs

 

Rođen 1984 god. u Zemunu, osnovnu i srednju školu završio u Zemunu (Zemunska I gimnazija), Medicinski fakultet u Beogradu 2011 god. Specijalističke studije 2022 godine.

Radno iskustvo 3 godine u farmaceutskim kućama kao Stručni saradnik, 5 godina u ZZZZR Ergo Sana kao lekar u službi medicine rada, 4 godine u DZ Vizim na poslovima kompanijskog lekara u službi opšte medicine.

Poslednje 2 I po godine u DZ Vizim angažovan na poslovima kompanijskog lekara kao specijalista medicine rada. 

Na specijalizaciji iz medicine rada od 2017. do 2021. godine.

Specijalista medicine rada od januara 2022 godine.

Licenca za instruktora prve pomoći, kurs iz politraume u Hitnoj pomoći.