Health corner u Vašoj kompaniji

Dom zdravlja Vizim će u prostorijama Vaše kompanije organizovati uzimenje uzoraka krvi i urina neophodnih za laboratorijske anlaize.

Na licu mesta ćete moći da zakažete sistematski pregeled u željenom terminu.

Dolazak našeg tima:

Datum: 03.04.2024.

Vreme:  07.00h do 9.30h

*Prilikom zakazivanja sistematskog pregleda I laboratorijskog uzorkovanja neophodno je poneti ličnu kratu I karticu osiguranja.

Benefiti “Health cornera”:

  • Zakazan termin na licu mesta u željenom terminu
  • Smanjenje dolazaka u dom zdravlja jer je krv izvađena u kompaniji, a gotovi rezultati poslati na mail pre termina sistematskog
  • Zaposleni ne mora kontaktirati call centar  nakon što je zakazan sistematski pregled na Health corneru
  • Naš medicinski tim  stoji vam na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice vezane sistematski pregled