SISTEMATATSKI PREGLEDI BALL CORPORATION

VRSTA PREGLEDAAA+BB+CC+DD+E
Laboratorijska analiza krvi dadadadadadadadada
(leukociti, eritrociti,hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, Limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, GamaGT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, Fe, urin:reakcija, specifična težina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne ćelije, kristali, ostalo, Albumini, Ukupni proteini), Na, K, Ca, Mg, TSH, Ft4, retikulociti, alkalna fosfataza
Biohemijska analiza krvidadadadadadadadada
Na, K, Ca, Mg, TSH, Ft4, retikulociti, alkalna fosfatazadadadadadadadadada
2 X Toksikološke laboratorijske analize (methemoglobin,fenol)  dada da da 
Pregled lekara interniste/kardiloga sa završnim mišljenjem + EKGdadadadadadadadada
EKGdadadadadadadadada
Spirometrija*dadadadadadadadada
Pregled oftalmologadadadadadadadadada
Ultrazvuk abdomenadadadadadadadadada
Audiometrijadadadadadadadadada
Ultrazvuk štitne žlezdedadadadadadadadada
Ultrazvuk male karliceda da dadadadada
Ultrazvuk dojke da da     
Pregled ginekologa (kompletan pregled specijaliste ginekologa sa kolposkopijom, PAPAtestom, VS + ginekološki ultrazvuk) da da     
Pregled urologa sa ultrazvukom testisada da dadadadada
Pregled dermatologadadadadadadadadada
Pregled specijaliste fizijatra dadadadadadadadada
Pregled ORL    dadadadada
Pregled psihologa    dadadadada
Zaključak medicine rada za radnu sposobnost za poslove viljuškariste ili rukovaoca mobilne platforme (zvaničan izveštaj)    dada   
Mišljenje o sposobnosti za rad za poslove vatrogasca (rad na visini)      dada 
Zaključak medicine rada za radnu sposobnost za poslove radnika obezbeđenja        da
Doctor checking size of lymph nodes