Interna medicina

Interna medicina

Interna medicina predstavlja široku granu medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa kao što su: bolesti srca i kardiovaskularnog sistema, bolesti pluća, šećerne bolesti, oboljenja štitne žlezde, bolesti bubrega, bolesti digestivnog trakta i dr.

Internistički pregled predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba. On podrazumeva:

Oblast interne medicine obuhvata sledeće subspecijalnosti:

Preporuka je da se pre odlaska kod lekara subspecijaliste obavi sveobuhvatni internistički pregled kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima.

U našem Domu zdravlja možete obaviti internistički pregled kao i sve druge specijalističke i subspecijalističke preglede iz oblasti interne medicine. Pored klasičnih pregleda možete obaviti i dijagnostičke procedure neophodne za postavljanje dijagnoze i preduzimanje adekvatne terapije.

U našoj ustanovi možete izvršiti:

Ovi pregledi su značajni za rano otkrivanje faktora koji uzrokuju različita, pre svega kardiovaskularna oboljenja.

U saradnji sa našom laboratorijom, u mogućnosti smo da rano otkrijemo znake Metaboličkog sindroma, koji je u savremenom svetu najodgovorniji za bolesti srca i krvnih sudova. Takođe vam omogućavamo preglede kod naših konsultanata iz svih oblasti interne medicine.

Posetite nas, učinićemo sve da na najviši nivo podignemo opšte stanje vašeg organizma, da vas predano i pravilno lečimo, kako bi vam omogućili kvalitetan život.