Operacija uklanjanja biopolimera iz usana

Operacija uklanjanja biopolimera iz usana

 

S obzirom na to da kada je silicon u pitanju, reč je o bionerazgradivom  materijalu koji se inkorporira u sva tkiva, mišiće, između nerava i krvnih sudova.

 

Kako silikon predstavlja sintetsku supstancu koja se ne razlaže, on može da dovede do izraženih reakcija organizma na strano telo. Upravo zbog toga se danas, u velikom broju, susrećemo sa različitim komplikacijama i posledicama, od kojih su najčešće:

  • stvaranje grudvica (granuloma) kao posledica odbrambene reakcije tela na sintetski material
  • otok
  • asimetrija
  • infekcija
  • curenje silikonskog materijala
  • nekroza ili izumiranje tkiva

 

Komplikacije nakon primene biopolimera su neminovne. Razlika je jedino u tome kada će se one javiti, pa možemo govoriti o ranim komplikacijama, koje se javljaju odmah nakon aplikacije i kasnim komplikacijama, koje se mogu javiti čak i deset godina nakon intervencije.

 

Zbog toga sve ćešće se javljaju pacijentkinje koje žele da uklone silikon iz usana, a jedino rešenje je operacija uklanjanja silikona iz usana koja se može izvoditi u lokalnoj anesteziji ili u intravenskoj analgeziji. U zavisnosti od toga, potrebno je uraditi različite analize preporučene od strane hirurga i anesteziologa. Najčešće su to laboratorijske analize i krvna slika.

Sat vremena nakon procedure možete napustiti bolnicu. U procesu oporavka primenjuju se antibiotska i analgetska terapija.

Kolika je uspešnost ove operacije?

U visokom procentu uspeh operacije je potpun, što podrazumeva vraćanje prirodnog oblika, volumena i jedrine usana. Međutim u određenim situacijama biopolimer mora da se odstranjuje u više etapa.

Kada se skidaju konci?

Konci se skidaju nakon 7 dana, nakon čega se možete vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

Da li se vidi ožiljak?

Ožiljak nije vidljiv, jer se nalazi na sluzokoži usne, sa unutrašnje strane.

Oblast : Operacija uklanjanja biopolimera iz usana