Kao Dren

Očuvanje zdravlja je najbolja investicija u budućnost! Sistematski pregled je sveobuhvatan pregled zdravstvenog stanja organizma koji se obično sprovodi jednom godišnje.

NOVO

Dren Junior

Paketi preventivnih sistematskih pregleda sada su dostupni i za najmlađe. Briga o detetu je prioritet svih roditelja, a pedijatrijska služba Doma zdravlja "Vizim" je tu da pruži pomoć i podršku u rastu i razvoju najmlađih. 

NOVO

Kao Dren Kragujevac

Očuvanje zdravlja je najbolja investicija u budućnost! Sistematski pregled je sveobuhvatan pregled zdravstvenog stanja organizma koji se obično sprovodi jednom godišnje. Ovaj pregled ima za cilj otkrivanje mogućih zdravstvenih problema u ranoj fazi, što može pomoći u sprečavanju ili lečenju različitih bolesti.

NOVO