dečija radiologija

dečija radiologija

Radiologija je ključna za otkrivanje bolesti i povreda kroz dijagnostičke postupke. Korišćenjem radioloških tehnika, poput ultrazvuka, moguće je vizuelizovati unutrašnjost ljudskog tela i identifikovati promene koje zahtevaju medicinsku intervenciju.

U današnjoj medicini, nijedna klinička grana ne može da funkcioniše bez radioloških metoda za dijagnostiku. Specijalizacija u medicinskim naukama koja se fokusira na ovu oblast naziva se radiologija. Radiolozi su lekari obučeni da interpretiraju slike proizvedene radiološkim tehnikama, omogućavajući time lekarima da tačno dijagnostikuju bolesti i povrede te primene adekvatne terapije.

U našoj ordinaciji, koristimo ultrazvučne aparate najnovije generacije za različite preglede:

  • Ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta
  • Ultrazvučni pregled kukova
  • Ultrazvučni pregled mekih tkiva
  • Ultrazvučni pregled  centralnog nervnog sistema (CNS)
  • Ultrazvuk dojki(za devojčice i dečake)
 

CENOVNIK

Zvaničan cenovnik Doma zdravlja Vizim