Cenovnik usluga terenske službe

Preled lekara opšte medicine na terenu - centar grada

Cena: 6.000,00 dinara

Preled lekara opšte medicine na terenu - širi centar grada

Cena: 8.000,00 dinara

Preled lekara opšte medicine na terenu - periferija grada

Cena:12.000,00 dinara

Pregled lekara specijaliste na terenu - centar grada

Cena: 7.000,00 dinara

Pregled lekara specijaliste na terenu - širi centar grada

Cena: 9.000,00 dinara

Pregled lekara specijaliste na terenu - periferija grada

Cena: 12.000,00 dinara

Ultrazvucni pregled na terenu - centar grada

Cena: 12.000,00 dinara

Ultrazvučni pregled na terenu - širi centar grada

Cena: 14.000,00 dinara

Ultrazvucni pregled na terenu - periferija grada

Cena: 16.000,00 dinara

Dopler krvnih sudova na terenu - centar grada

Cena: 12.000,00 dinara

Dopler krvnih sudova na terenu - širi centar grada

Cena: 14.000,00 dinara

Dopler krvnih sudova na terenu - periferija grada

Cena: 16.000,00 dinara

Kućna poseta - terapija + cena terapija - uži centar grada

Cena: 1.000,00 dinara

Kućna poseta - laboratorija + cena laboratorije - uži centar grada

Cena: 1.000,00 dinara

Kućna poseta - terapija + cena terapija - širi centar grada

Cena: 2.000,00 dinara

Kućna poseta - laboratorija + cena laboratorije - širi centar grada

Cena: 2.000,00 dinara

Pregled lekara opšte medicine na terenu - kontrola

Cena: 6.000,00 dinara

*Napomena: pozvati za ostale usluge na terenu