Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu pravna lica

Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu

Medicina rada

U Domu zdravlja „Vizim” obavljaju se sve vrste prethodnih, periodičnih i ciljanih pregleda za:

  • radna mesta sa povišenim rizikom (vozači profesionalci, rad na visini, rad na dubini, rad sa oružjem…)

Za obavljanje pregleda zaposlenih koji su angažovani na mestima sa povišenim radnim rizikom, potrebno je da poslodavac pošalje zahtev i to putem linka medicina rada, na koji će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Kolektivi sa kojima je „Vizim” uspostavio saradnju, uživaju posebne benefite, kao što su:

  • besplatan dolazak „Vizim”-tima, nekoliko dana pre otpočinjanja pregleda, kako bi bili uzeti uzorci neophodni za laboratorija ispitivanja
  • besplatan prevoz udobnim kombi vozilima za zaposlene, a u danima tokom kojih se obavlja sistematski pregled  

Namenske „Vizim” ponude:

Bezbednost i zdravlje na radu

Dom zdravlja „Vizim“ poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, izdatu od strane Ministarstva rada i socijalne politike.

Namenske „Vizim“ ponude:

Kontaktirajte nas ili pošaljite upit na: komitenti@e2smarketing.com | 011 785 7778