Kreirajte svoj paket pregleda

Kreirajte svoj paket pregleda

Ukoliko je korisnik zdravstvenih usluga „Vizima” zainteresovan da kreira jedinstven paket pregleda koji bi odgovarao potrebama pojedinaca ili svih zaposlenih, potrebno je popuniti sledeći formular:

Kompanija
Broj zaposlenih/korisnika usluga
Usluge