Ambulanta u Vašoj kompaniji

Ambulanta u Vašoj kompaniji

Dom zdravlja „Vizim“ sarađuje sa velikim brojem pravnih subjekata kojima omogućava različite vidove popusta i drugih olakšica, a kako bi se dobila informacija o aktuelnim akcijama, potrebno je kontaktirati Sektor za odnose sa velikim komitentima.

Kontaktirajte nas ili pošaljite upit na: komitenti@vizim.co.rs | 011 785 7778