Ambulanta u Vašoj kompaniji

Ambulanta u Vašoj kompaniji

Prateći svetske trendove i povećanje brige o zdravlju svojih zaposlenih mnogi poslodavci teže da u okviru svoje kompanije  otvore  Medical Support Ordination (specijalno opremljena ordinacija) koja će biti u stanju  da odgovori potrebama korisinka (brzim intervencijama, pružanju prve pomoći, osnovnim pregledima npr.  EKG i pregled lekara opšte medicine, efikasna kontrola bolovanja) a imajći na umu da je samo zdrav zaposleni efikasan i efektvan zaposleni.                                                     

Kontaktirajte nas ili pošaljite upit na: komitenti@vizim.co.rs | 011 785 7778