Anketa o utiscima

Molimo vas da ocenite utiske o boravku u Domu zdravlja „Vizim”

Ispitivanje je anonimo, dobijeni podaci koriste se za potrebe unapređenja kvaliteta usluge i rada Doma zdravlja „Vizim”.