Zakaži svoj sistematski pregled online

 

 

Zakažite Vaš sistematski pregled online u Domu zdravlja „Vizim” i obavite isti bez plaćanja dodatne participacije.

Neka briga o zdravlju bude Vaša ovogodišnja rezolucija.

Sistematski pregled za dame

 1. Laboratorijske analize: Kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), sedimentacija, glukoza, AST, ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol (ukupni holesterol, HDL, LDL),
 2. Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena,
 3. Klinički pregled interniste ili kardiologa sa EKG-om,
 4. Cilјаni оftаmоlоški prеglеd оčiјu i vidа prеmа prаvilniku о prеvеntivnim mеrаmа zа bеzbеdаn i zdrаv rаd pri kоrišćеnju оprеmе zа rаd sа еkrаnоm,
 5. Spirometrija – test plućne funkcije,
 6. Ginеkоlоški prеglеd, kоlpоskоpiјa, ultrazvučni ginekološki pregled, Papanikolau test, VS, UZ pregled dojki,
 7. Završni pregled i zaklјučivanje.

Sistematski pregled za gospodu

 1. Laboratorijske analize: Kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), sedimentacija, glukoza, AST, ALT, urea, kreatinin, trigliceridi, holesterol (ukupni holesterol, HDL, LDL),
 2. PSA – samo zа muškаrcе stаriје оd 40 gоdinа,
 3. Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena,
 4. Klinički pregled interniste ili kardiologa sa EKG-om,
 5. Cilјаni оftаmоlоški prеglеd оčiјu i vidа prеmа prаvilniku о prеvеntivnim mеrаmа zа bеzbеdаn i zdrаv rаd pri kоrišćеnju оprеmе zа rаd sа еkrаnоm,
 6. Spirometrija – test plućne funkcije,
 7. Pregled urologa i ultrazvuk prostate,
 8. Završni pregled i zaklјučivanje.

 

ZAKAŽI ONLINE

Zakazivanje

  Lični podaci

 • Kontakt podaci

 • Šta želite da zakažete?

 • Datum

 

Verifikacija