Više od 50% popusta

Više od 50% popusta

Dom zdravlja „Vizim“ je svojim cenjenim pacijentima obezbedio više od 50% popusta na pakete sistematskog pregleda koje mogu obaviti u Domu zdravlja „Vizim“ Novi Sad. Snižene cene paketa sistematskog pregleda možete pogledati u tabelama:

Endokrinološki paket MINI MIDI MAXI
Pregled specijaliste endokrinologa * * *
Hormoni štitaste žlezde – FT3, FT4, TSH * * *
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde   * *
Kompletna laboratorijska analiza krvi i urina     *
Cena (dinara): 3.290,00 4.290,00 5.290,00

 

Internistički paket MINI MIDI MAXI
Predlog specijaliste interne medicine sa EKG-om * * *
Kompletna laboratorijska analiza krvi I urina + Ca + Mg * * *
Body composition (procenat skeletnih mišića i masnoća u telu, BMI) * * *
Ultrazvučni pregled abdomena   * *
Predleg specijaliste oftalmologa     *
Cena (dinara): 3.290,00 4.290,00 5.290,00

Ostvarite 10% popusta na dodatne usluge u Domu zdravlja „Vizim“ Novi Sad.