“Health corner” u Vašoj kompaniji

 

Dom zdravlja “Vizim” će u prostorijama vaše kompanije organizovati uzimanje uzoraka krvi i urina neophodnih za laboratorijske analize.

Na licu mesta ćete moći da zakažete obavljanje sistematskog pregleda u željenom terminu i željenoj lokaciji.

Datum: 19.11. i 20.11.2019.

Vreme: 08:00 – 10:30

Mesto: sala Himalayas

 

*Prilikom zakazivanja sistematskog pregleda i laboratorijskog uzorkovanja neophodno je poneti ličnu kartu i karticu osiguranja.

 

Pregled vida prema pravilniku u prostorijama SR Technics

Dom zdravlja “Vizim” i SR Technics će organizovati obavljanje pregleda vida prema pravilniku u prostorijama kompanije.

Datum:  08.11.2019.

Vreme: 11:00 – 15:00

Mesto: sala Eiger