Prenatalni test

SUPERIORNI PRENATALNI TEST

Prenatalni test koji nudi više

 

Redni broj Naziv PANORAMA PANORAMA PLUS PANORAMA ALL
1 Trizomija 21 * * *
2 Trizomija 18 * * *
3 Trizomija 13 * * *
4 Monozomija X0 * * *
5 Trizomije XXY,XXX i XYY* * * *
6 Triploidija * * *
7 22q11.2 DiGeorge mikrodelecioni sindrom   * *
8 Ostale mikrodelecije:
    15q11 Prader-Willi sindrom
    15q11 Angelman sindrom
    1p36 delecioni sindrom
    5p- Cri-du-chat sindrom
    *
  Cena (dinara): 69.900,00 74.900,00 81.900,00

Panorama test je jedini prenatalni skrining test koji može da se uradi već od 9+ nedelja trudnoće.
Omogućava najpouzdaniju ranu procenu rizika za najčešće hromozomske nepravilnosti neinvazivnim putem.
Panorama test je u potpunosti bezbedan po majku i bebu jer se uzorak za analizu genetičkog materijala dobija iz venske krvi majke, kao kod uobičajenog vađenja krvi.
Ukoliko ste radoznali da saznate pol bebe, ovaj test daje najtačniji odgovor i na to pitanje!
Nalaz testa dobijate u roku od 10 do 14 kalendarskih dana nakon uzorkovanja. O rezultatima testa bićete obavešteni prvo telefonskim putem a potom i putem e-maila.

Zakažite konsultacije i/ili testiranje u Domu zdravlja “Vizim” putem kontakt centra 011 785 7777.

Pogledajte liflet sa više informacija: Panorama