Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu

Medicina rada

U našoj ustanovi možete obaviti sve vrste prethodnih , periodičnih i ciljanih pregleda  za:

Preko linka medicina rada nam možete poslati zahtev za obavljanje pregleda zaposlenih koji rade na mestima sa povišenim radnim rizikom u Vašoj kompaniji a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju uspostavljanja saradnje u mogućnosti smo da Vam obezbedimo potpuno besplatno benefite kao što su:

Naše ponude:

Bezbednost i zdravlje na radu

Dom zdravlja „Vizim“ poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od Ministarstva rada i socijalne politike.

Naše ponude: