Besplatni pregledi i kolektivni popusti

Predstavljamo vam promotivnu akciju Dom zdravlja „Vizim“

PROMOTIVNO OTVARANJE ZDRAVSTVENOG KARTONA SA 2 BESPLATNA PREGLEDA.

Potpuno besplatno putem linka „Prijavi se“ možete otvoriti zdravstveni karton za Vaše zaposlene u našoj ustanovi. Nakon popunjenog zahteva, na Vašu adresu će stići jedinstvena personalizovana kartica sa elektronskim brojem zdravstvenog kartona. Otvaranjem promotivnog zdravstvenog kartona zaposlenima ćete obezbediti dva besplatna pregleda:

  1. pregled lekara opšte medicine
  2. pregled lekara specijaliste stomatologa sa utvrđivanjem stanja zuba i desni

Drugi način na koji možete obezbediti ovaj benefit zaposlenima je da našem sektoru za velike komitente pošaljete u elektronskoj formi spisak zaposlenih sa njihovim JMBG, brojem telefona i adresama stanovanja a mi ćemo Vam na adresu kompanije u najkraćem mogućem roku dostaviti perosonalizovane ID kartice i obezbediti navedene benefite. Na spisku obavezno napisti naziv kompanije i kontakt osobu.