Poslovanje prema zakonu

Poslovanje prema zakonu

Želimo da Vas podsetimo na Vaše obaveze prema novom Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom ’’Sl. glasnik Republike Srbije’’ br. 106/2009.

U skladu sa članom 6. ovog Pravilinika poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani pregled očiju i vida koji će izvršiti kvalifikovana osoba.

Dom zdravlja „Vizim“, ima registrovanu medicinu rada i poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Ministarstva rada i socijalne politike, pa shodno tome želimo da Vam predložimo obostrano korisnu saradnju u pogledu obavljanja ciljanih pregleda vida Vaših zaposlenih.

Nakon obavljenih pregleda vašim zaposlenima će biti izdat odgovarajući SERTIFIKAT.

Paket pregleda obuhvata:

  • Dolazak medicinskog tima do Vaše kompanije
  • Pregled vida
  • Izdavanje sertifikata
  • Za velike grupe zaposlenih smo spremni da odobrimo i određene pospuste kao i plaćanje na rate.

Ukoliko želite da dobijete konkretnu ponudu Doma zdravlja „Vizim“ kontaktirajte nas ili pošaljite zahtev:
0117857800
komitenti@vizim.co.rs