Kontinuirana medicinska zaštita

Koncept kontinuirane medicinske zaštite podrazumeva korišćenje bez prethodnih indikacija neograničenog broja usluga koje se mogu obaviti u okviru mreže zdravstvenih ustanova Doma zdravlja „VIZIM”:

Knez Miletina 36 – centar grada,
Omladinskih brigada 88b Airport City – Novi Beorgad.
Usluge koje su vam dostupne:

Pregledi

 • opšte medicine
 • internistički pregled
 • kardiološki pregled
 • ginekološki pregled sa kolposkopom VS, i PAPA testom
 • oftalmološki pregled
 • fizijatrijski pregled
 • pulmološki pregled
 • dermatološki pregled
 • stomatološki
 • preventivni pregled

Dijagnostika

 • ultrazvučni pregledi (abdomen, štitasta žlezda, dojke, srce)
 • laboratorija
 • kompletna krvna slika: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;
 • biohemija: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi;
 • urin: reakcija, specifična težina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.
 • doppler dijagnostika: krvni sudovi vrata, nogu , ruku
 • holter EKG i TA
 • audiometrija
 • pregled očnog dna
 • spirometrija

Terapija

usluga davanja injekcija
usluga davanje infuzija
besplatni lekovi u državnim apotekama uz overenu zdravstvenu knjižicu

Nadogradnja usluga:

_Pregledi

 • ORL pregled
 • endokrinološki pregled
 • urološki pregled

Dijagnostika

 • ultrazvučni pregledi (abdomen, štitasta žlezda, dojke, srce)
 • laboratorija
 • kompletna krvna slika: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;
 • biohemija: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi;
 • urin: reakcija, specifična težina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.
 • doppler dijagnostika: krvni sudovi vrata, nogu , ruku
 • holter EKG i TA
 • audiometrija
 • pregled očnog dna
 • spirometrija

Terapija

usluga davanja injekcija
usluga davanje infuzija
besplatni lekovi u državnim apotekama uz overenu zdravstvenu knjižicu

Takođe smo u mogućnosti da vam ponudimo i pedijatrijski paket koji obuhvata neograničeno korišćenje usluga:

Pedijatrijski pregled
ORL pregled (uključeno timpanometrija i ispiraje ušiju)
KKS, CRP