Paketi usluga – „Zdravlje“

Paketi usluga - 'Zdravlje'

 

Paketi pregleda “ZDRAVLJE” koje je kreirao Dom zdravlja “Vizim” omogućuju Vam obavljanje pregleda po benefitnim cenama.

Cena svakog paketa ZDRAVLJE iznosi 3.490,00 dinara

Paketi pregleda ili paketi usluga „Zdravlje“ koje korisnici mogu da izaberu su sledeći :

ZDRAVLJE:

  1. Pregled specijaliste interne medicine sa EKG-om,
  2. Kompletna laboratorijska analiza krvi i urina.*

ZDRAVLJE:

  1. Ultrazvučni pregled štitne žlezde,
  2. Analiza hormona štitne žlezde: FT4 i TSH.

ZDRAVLJE:

  1. Dva ultrazvučna pregleda po izboru (abdomen, dojke, štitna žlezda),
  2. Kompletna laboratorijska analiza krvi i urina.*

Ukoliko se korisnici usluga Doma zdravlja „Vizim“ opredele za jedan od paketa „Zdravlje“, na sve ostale usluge imaju 20% popusta.

* Kompletna laboratorijska analiza:

  • KOMPLETNA KRVNA SLIKA: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;
  • BIOHEMIJA: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi.
  • URIN: reakcija, specificna tezina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.