Preventivni Covid – 19 sistematski pregled

 

Poštovani,

Molimo vas da popunite tražena polja kako biste izvršili zakazivanje sistematskog ili drugog pregleda online.

Online zakazivanjem sistematskog pregleda u Domu zdravlja „Vizim“ niste u obavezi da pozivate kontakt centar osiguravajuće kuće, ukoliko ste korisnik DZO i ako Vaša polisa pokriva obavljanje sistematskog pregleda.

Zakazivanje

    Lični podaci

  • Kontakt podaci

  • Šta želite da zakažete?

  • Drugo

  • Datum

 

Verifikacija

 

Napomena: Svi podaci koje ste u svom zahtevu naveli smatraće se strogo poverljivim.