Potencijal žene je u njenom zdravlju

Poklon kartice Doma zdravlja “Vizim” i paketi pregleda DAME pravi su način da pokažete da brinete i da vam je stalo.

 

Redni broj Naziv DAME MINI DAME MIDI DAME MAXI DAME MAXI +
1 Ginekološki paket (Ginekološki pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test i VS) * * * *
2 Analiza telesnog sastava InBody vagom * * * *
3 Osteodenzitometrija * * * *
4 Skrining na dijabetes * * * *
5 Laboratorijska analiza krvi i urina   * * *
6 Ultrazvuk dojki     * *
7 Ultrazvuk štitaste žlezde       *
  Cena (dinara): 3.490,00 4.490,00 5.490,00 6.490,00

* Kompletna laboratorijska analiza:
KOMPLETNA KRVNA SLIKA: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;
BIOHEMIJA: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi.
URIN: reakcija, specificna tezina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.

 

PORUČI POKLON KARTICE

Poklon kartica za obavljanje sistematskog pregleda

    Vrsta kartice i količina (obavezan izbor bar jedne kartice i njene količine)

  • Podaci o kompaniji

  • Podaci o kontakt osobi

 

Verifikacija

 

Napomena: Svi podaci koje ste u svom zahtevu naveli smatraće se strogo poverljivim.