Ne odlažite brigu o svom zdravlju, zakažite Vaš sistematski pregled

 

Poštovani,

Molimo vas da popunite tražena polja kako biste izvršili zakazivanje sistematskog ili drugog pregleda online.

Zakazivanje

  Lični podaci

 • Kontakt podaci

 • Šta želite da zakažete?

 • Drugo

 • Datum

 

Verifikacija

Sistematski pregled za muškarce

 1. Kompletna laboratorijska analiza (KKS, SE, ŠUK, urea, kreatinin, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, AST, ALT, AP i kompletan nalaz urina) ,
 2. Internistički pregled sa EKG-om ,
 3. Pregled urologa,
 4. Urološki ultrazvuk,
 5. Ultrazvučni pregled abdomena,
 6. Preglad dermatologa sa dermoskopijom,
 7. Pregled fizijatra,
 8. Ultrazvučni pregled srca sa color doplerom,
 9. Dopler krvnih sudova vrata,
 10. Ultrazvučni pregled abdominalne aorte,
 11. Ultrazvučni pregled štitne žlezde (na indikaciju),
 12. Dopler krvnih sudova mozga (na indikaciju).

Sistematski pregled za žene

 1. Kompletna laboratorijska analiza (KKS, SE, ŠUK, urea, kreatinin, holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, AST, ALT, AP i kompletan nalaz urina),
 2. Internistički pregled sa EKG-om,
 3. Pregled ginekologa (TSV ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, VS),
 4. Ultrazvučni pregled dojki,
 5. Ultrazvzučni pregled abdomena,
 6. Pregled dermatologa sa dermoskopijom,
 7. Pregled fizijatra,
 8. Ultrazvučni pregled štitne žlezde,
 9. Ultrazvučni pregled srca (samo na indikaciju lekara specijaliste interniste),
 10. Dopler krvnih sudova vrata (samo na indikaciju lekara specijaliste interniste),
 11. Dopler krvnih sudova mozga (na indikaciju).

Napomena: Svi podaci koje ste u svom zahtevu naveli smatraće se strogo poverljivim.