Menadžment

Od same ideje pa do njene krajnje realizacije…

Menadžment Doma zdravlja „Vizim“ kao porodične firme se oslanja na porodicu Dinić više od dve decenije. Od same ideje pa do njene realizacije i onog što je Dom zdravlja „Vizim“ danas, zaslužna je upravo porodica Dinić, što i predstavlja ključ uspeha ove porodične firme.

Jedinstveni spoj tradicionalnog i savremenog, iskustva i kreativnosti, su jedne od osnovnih vrednosti koje porodica Dinić primenjuje rukovodeći ovim složenim sistemom.

Osnova današnje konkurentnosti se ogleda u profesionalnim znanjima, zajedničkim ciljevima i pojedinačnim tendencijama da se kreativne ideje što pre realizuju.