Vizim danas

VIZIM je prvi privatni dom zdravlja u Srbiji.

Zakoračio je u treću deceniju uspešnog poslovanja koje se ogleda u odgovornoj brizi o zdravlju pacijenata, koji pojedinačno, porodično ili kompanijski kvalitet života poveravaju timu lekara i zdravstenih stručnjaka VIZIMA.

Mrežu ustanova Doma zdravlja VIZIM čine dve lokacije u Beogradu i jedna u Novom Sadu:

kao i 4 zdravstvene stanice:

Prateći potrebe stanovništva, VIZIM nastavlja da širi svoju mrežu.

VIZIM Tim, pored kvalifikovanog  medicinsko-tehničkog osoblja, danas zapošljava preko 150 lekara koji se bave stalnim stručnim usavršavanjem i naučno istraživačkim radom, pa su stoga brojne nagrade na domaćim i međunarodnim lekarskim kongresima očekivana potvrda njihovog posvećenog rada.

Dom zdravlja VIZIM je savremeni sistem spreman da odgovori na sve zahteve pacijenata. Opšte i specijalističke ordinacije, respektabilni tim neophodne medicinske podrške i savremena medicinska oprema, čine da Dom zdravlja VIZIM predrasudu preinačuje u suprotost – zbog čega se njihovi pacijenti prilikom dolasku lekaru osećaju prijatno, zaštićeno i sigurno.