Vizim nekada

Uspešan dvanaestogodišnji rad Poliklinike VIZIM, koju je 1994. godine pokrenula dr Zorica Dinić, prethodio je osnivanju prvog privatnog doma zdravlja u Srbiji – Doma zdravlja VIZIM.

Poliklinika VIZIM svoj intenzivni razvoj potvrđuje 2001. godine otvarajući prvu ambulantu u palati „Beograđanka“. Dve godine kasnije, sa radom počinje i ambulanta smeštena u jednoj od najznačajnijih kulturnih ustanova Srbije – u zgradi Narodnog pozorišta, čime se Poliklinika VIZIM pozicionirala kao zvanična zdravstvena ustanova koja brine o zdravlju članova sva tri ansambla Narodnog pozorišta (opera, drama, balet).

U godinama koje slede, obim posla je rastao kao i potrebe za proširenjem, pa se 2006. godine Poliklinika VIZIM transformiše prerastajući u istoimeni Dom zdravlja.

Zasnovan na iskustvu, porodičnoj tradiciji i izrazitom entuzijazmu visokostručne porodice Dinić, Dom zdravlja VIZIM je krčio puteve privatnoj praksi u Srbiji, paralelno razvijajući sopstveni, složen zdravstveni sistem koji danas čine tri doma zdravlja (Beograd, Novi Beograd i Novi Sad) i pet zdravstvenih stanica.

Za poverenje velikog broja korisnika usluga Doma zdravlja VIZIM, zaslužan je odnos svih zaposlenih prema delikatnoj delatnosti kakva je zdravsto, a koji podrazumeva: poštovanje svakog pacijenta, ljubav prema sopstvenoj profesiji i neprekidno medicinsko usavršavanje.  

Temelje ovakvom odnosu VIZIMA prema korisnicima usluga ovog Doma zdravlja, postavila je dr Zorica Dinić*, rečima koje je uputila prilikom otvaranja prve poliklinike, a koje i danas boje VIZIMA čine prepoznatljivim i poštovanim:

„Moramo da učestvujemo u svemu što se dešava u sredini u kojoj živimo. Bez obzira što radimo u privatnoj praksi, pacijenti treba da nas osete kao lekare, a ne kao trgovce. Spadam među ljude koji misle da ne treba škrtariti na lepim rečima i delima. Kao verujuća osoba mislim da bi nam svima bilo mnogo lakše u životu, kada bi se svako trudio da bude dobar čovek.“

 

* dr Zorica Dinić: https://www.ekapija.com/people/234542/zorica-dinic-vlasnica-vizima-prvog-privatnog-doma-zdravlja-u-srbiji-zivot-pocinje