Screening test II trimestra trudnoće

U II trimestru trudnoće, tačnije od 15. do 18. nedelje trudnoće, ukoliko je Double test bio sa povećanim rizikom, i kod trudnica koje to žele, radi se Triple test.
Kao i Double test, to nije dijagnostička procedura već screening, koji služi za procenu rizika od hromozomskih abnormalnosti bebe (Down-ov sindrom, oštećenje neuralne cevi, Edwardsov sindrom i dr).

Test se radi uzimanjem krvi trudnice iz koje se određuju:

  1. AFP – alfa fetoprotein,
  2. ß-hCG – slobodna beta subjedinica humanog horionskog gonadotropina,
  3. E3 – nekonjugovani estriol.

Za verodostojnost testa neophodno je utvrditi tačnu starost trudnoće što se određuje ranim ultrazvučnim pregledom, još u I trimestru (najpouzdanije tokom pregleda u okviru Double testa) i potvrđuje ultrazvučnim pregledom u vreme rada Triple testa.

Pojava oboljenja kod bebe, u zavisnosti od nivoa supstanci u telu trudnice:

AFP ß-hCG E3 Abnormalnost
Nizak Nizak Visok Down
Nizak Nizak Nizak Edvards
Visok Nebitno Nebitno Oštećenje neuralne cevi

Za razliku od Double testa, čija je pouzdanost visoka i iznosi oko 90%, pouzdanost Triple testa je niža i ne prelazi 80%.

Ukoliko Triple test pokaže nizak rizik od hromozomopatija, trudnica se može voditi testovima, ukoliko nema pridruženih rizikofaktora (životna dob, genetski oštećeni članovi porodice).

Ako ipak Triple test pokaže visok rizik, nakon Double testa koji je takođe pokazao visok rizik, neophodno je uraditi dijagnostičke procedure, detaljan ultrazvučni pregled (ekspertski ultrazvuk) koji se radi između 22. i 24. nedelje trudnoće, amniocentezu ili kordocentezu.

Nažalost, test se ne može raditi kod blizanačke trudnoće.

dr Maja Milojević
Lekar na specijalizaciji ginekologije i akušerstva