Uzrast deteta Razvoj grube motorike Razvoj fine motorike Razvoj perceptivnih sposobnosti Razvoj intelektualnih sposobnosti Razvoj govornih sposobnosti Socijalno-emocionalni razvoj
0-1. mesec
 • Dete odiže glavu od podloge dok lezi na stomaku, šake su stisnute
 • opšti polozaj fleksije.
 • Kratko posmatra predmet
 • refleksno hvatanje
 • Na jače zvuke menja aktivnost, a na svetlo trepće
 • Osnovni oblik učenja
 • klasično uslovljavanje
 • Povremeno se oglašava grlenim glasovima
 • Spava oko 20 sati
 • prestaje da plače kada mu se približite
 • gleda netremice majku dok mu priča
0-3. mesec          
 • Različito plače kada je gladno, kada ga nešto boli i kada mu je neugodno
1,5 mesec    
 • Reaguje na slabe zvuke;zaustavlja pogled na majčinim ocima.
     
1.-2. mesec
 • Odiže glavu i ramena od podloge;šake poluotvorene
 • pokreti ekstremiteta simetrični
 • Pogledom prati predmet koji se pomera u stranu
 • Očima prati osobu koja se kreće
 
 • Oglašava se samoglasnicima
 • Ljudski glas i podizanje na ruke smiruju dete kada plače
2.-3. mesec
 • Leži na trbuhu oslanjajuci se na podlaktice
 • zadržava predmet stavljen u ruku
 • Igra se rukama, posmatra ih
 • okreće glavu sledeći predmet, usmerava ruku u pravcu kretanja
 • Reaguje na zvuk zadržavanjem pogleda ili pokretom
 • okreće glavu prema izvoru zvuka
 
 • Guče izmenjujući samoglasnike i suglasnike
 • Reakcija oživljavanja kada gleda ljudsko lice
 • facijalna ekspresija (grimase)
3. mesec  
 • Hvata predmet na dodir
 
 • Osnovni oblik učenja
 • instrumentalno uslovljavanje
 • Prvo udvajanje slogova
 • lančano „rrr“
 • Spava oko 18 sati.
3.-4. mesec  
 • Hvata predmete celom šakom
 • Pogledom prati kružno kretanje predmeta
     
4.mesec
 • Kada ga pridižemo u sedeći položaj podiže glavu
 • navlači pelenu na lice
 • Razgleda i trese predmet stavljen u ruku
 • stavlja igračku u usta
 • igra se rukama
 • Primećuje sitne predmete na stolu
 
 • Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem
 • Glasno se smeje;traži pogledom majku koja ga zove
 • Pozitivna emoticionalna reakcija na svaki ljudski lik
5.mesec
 • Sedi uz lagani oslonac, glava stoji učvršćena
 • spušteno na podlogu odupire se vrhovima prstiju
 • Uzima zvečku koja je na dohvat ruke
 • Razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka
 • Sve stavlja u usta (ispituje svet oralno)
 • manipuliše predmetima i razgleda ih
 • namerno pomoću predmeta proizvodi zvukove
   
6.mesec
 • Sedi duže vreme uz oslonac
 • kada ga držimo uspravno, odupire se nogama
 • preokreće se sa leđa na trbuh
 • Ležeći na leđima skida pelenu sa lica
 • hvata celim dlanom i opruženim palcem
 • dohvata ciljano pruženu igračku obema rukama
 • prebacuje igračku iz ruke u ruku
 • Obraća pažnju na govor drugih
 • u svakoj ruci drži kocku i gleda treću
 • gleda za predmetom koji pada dole
 • vidi i doseže predmet
 
 • Modulira glas tonovima kao da peva
 • modulira glas u jačini, visini i dužini
 • Spava oko 16 sati
 • razlikuje poznate od nepoznatih
 • ljuti se ako mu se uzme igračka
6.-7. mesec          
 • Smeje se liku u ogledalu
7. mesec
 • Sedi kratko vreme bez podrške
 • Premešta igračku iz ruke u ruku
 • Doseže i hvata predmete na dohvat ruke
 • lupka i trese predmet
 • grabi svakom rukom po jednu kocku
 • Osmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu
 • očima prati loptu koja se kotrlja
 
 • Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona
 
8. mesec
 • Kad leži na stomaku prevrće se u leđni položaj
 • Podiže se do sedećeg položaja uz malu pomoć
 • Menja položaj da bi dohvatio predmet
 • uzima predmet prstima i palcem (intermedijalno)
 • udara jedan predmet o drugi;može da zadrzi dva predmeta
 • sve baca na pod
 
 • Igra se bacajući predmete na pod
 
 • Igra se skrivača(ku-ku)
9. mesec
 • Dovodi se samo u sedeći položaj
 • sedi samostalno
 • stoji uz pridržavanje
 • počinje da puzi
 • Hvata sitne predmete palcem i kažiprstom („pinceta“ hvat)
 • Pravilno lokalizuje izvor zvuka
 • Traži neposredno sakriven predmet
 • privlači predmet pomoću vrpce
 • učenje putem imitacije
 • asocijativno učenje
 • „Brblja“, jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)
 • razume jednu reč
 • Spava oko 15 sati
 • hrani se keksom
 • privlači pažnju okoline različitim aktivnostima
 • reaguje na svoje ime
 • oponaša radnje „pa-pa“
 • pruža ruke da bi ga podigli
 • plače kada se odvoji od majke
 • afektivno vezivanje: vezano za jednu osobu
 • strah od stranih lica: rezervisano ponasanje.
9.-10. mesec    
 • Prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja
     
10.mesec
 • Samostalno se podiže u stojeći položaj
 • hoda uz pridržavanje
 • Horizontalno kreće predmetom napred – nazad
   
 • Razume nekoliko reči
 • na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu
 • sluša i imitira zvukove iz okoline
 • imitira nekoliko glasova
 • Pije iz šoljice uz pomoć odraslog
 • pruža igračku,ali je ne pušta
10.-11. mesec  
 • Namerno ispušta predmet u kutiju
 • ispituje kažiprstom detalje predmeta
   
 • Zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa)
 
11. mesec        
 • Izvršava jednostavne naloge: „dođi“, „nemoj“
 • Tapše rukama na poznate pesmice
 • reaguje na zabranu prekidom započete aktivnosti
 • Spava 13-15 sati
12. mesec
 • Hoda uz držanje za jednu ruku
 • spušta se uz pridržavanje da bi dohvatilo predmet
 • puzi
 • Hvata sitne predmete opozicijom palca i kažiprsta („klešta“ hvat)
 • ubacuje dugmad u posudu
 • oponaša šaranje olovkom po papiru
 
 • Pronalazi sakriveni predmet
 • traži predmete izvan vidljivog polja
 • daje predmet na zahtev
 • učenje putem pokušaja i pogrešaka
 
 • žvaće hranu
 • pomaže pri oblačenju
 • samostalno prinosi hranu ustima
 • oponaša jednostavne radnje ukućana (plazi se, žmirka, kašljuca)
 • pokazuje prstom u željenom pravcu
 • daje predmete majci
 • pokazuje interes za decu i odrasle
12.-15. mesec  
 • Koristi više jednu ruku
     
 • Strah od nepoznatih osoba doseže vrhunac
13. mesec
 • Stojeći bez podrške održava ravnotežu
 • samo ide deset koraka
 • Precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu
 • stavlja dve kocke glatkih stranica jednu na drugu
       
14. mesec
 • Čučne i ustane.
         
15. mesec
 • Samostalno hoda
 • Gradi kulu od tri kocke glatkih stranica
 • Prepoznaje predmete na slici (pas, mačka)
 
 • Glasom izražava zelje
 • razume da poznate stvari i osobe imaju svoja imena
 • Reaguje na svoje ime
 • imitira jednostavne aktivnosti ukućana
 • ponavlja aktivnosti kojima se ukućani raduju
15.-18. mesec        
 • Rečenica od jedne reči ili reč i gest
 
16. mesec
 • Trči u krug
 • Stavlja krug u ram
   
 • Koriste 6 reči
 • imenuje jedan predmet na zahtev
 
17. mesec        
 • Fraza od dve reči tipa imenice („mama lopta“)
 
18. mesec
 • Gura nogom loptu
 • skakuće na obe noge uz pridržavanje
 • penje se uz stepenice uz pridržavanje za jednu ruku
 • uzima, nosi i premešta predmete
 • Gradi kulu od pet kocaka glatkih stranica
 • imitirajući vuče prave crte olovkom po papiru
 • Brzo lokalizuje izvor zvuka
 • Na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline
 • pokazuje na sebi tri dela tela na zahtev (oko, glava , nos)
 • posle pokazivanja stavlja 4 šoljice na 4 tanjirica
 • počeci simboličke igre „kao da“, „kobajagi“
 • Spaja imenicu i glagol („mama daj“)
 • Skida cipele i čarape, otkopčava rajsfešlus
 • pridržava čašu dok pije, pokušava da jede kašikom
 • jak strah pri odvajanju od bliskih osoba
 • igra solitarna, igra se samo u prisustvu druge dece
 • javljaju se znaci ljubomore, negoduje kada drugo dete privlači pažnju na sebe
19. mesec  
 • Lista knjigu stranu po stranu
 • vadi sitne predmete iz flašice
 • crta spiralne linije
 
 • Koristi sredstva u rešavanju problema
 • dovodi predmete u međusobni odnos i deluje jednim predmetom na drugi
 • Zna više fraza od dve reči tipa imenica-glagol
 
20. mesec
 • Trči
 • šutira loptu bez gubitka ravnoteže
 • otvara vrata
 • Kotrlja loptu i valjak
   
 • Prepoznaje osam do dvanaest slika
 
21. mesec
 • Silazi niz stepenice bez držanja za ruku
     
 • Traži rečima da jede i pije
 • izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti (odnesi, zatvori)
 
22. mesec  
 • Uživa u igrama bacanja i hvatanja
   
 • Koristi imenice, glagole i prideve
 
22.-24. mesec        
 • Zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči
 
23. mesec  
 • Okreće čigru.
       
24. mesec
 • Penje se uz stepenice bez pridržavanja
 • podiže predmete sa poda bez pridržavanja
 • Jede čorbastu hranu kašikom
 • niže perle na konac
 • savija papir na pola
 • gradi kulu od šest kocaka glatkih stranica
 • Ispravlja sliku izvrnutu naopačke
 • samo razgleda slikovnicu
 • lokalizuje zvuk iz druge prostorije
 • Savlađuje jednostavne prepreke
 • pokazuje 5 delova tela na zahtev
 • izdvaja jedan predmet iz gomile na nalog
 • pridružuje indentične oblike i boje u odgovarajuci skup (dva oblika ili boje)
 • učenje uviđanjem
 • Odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (čija je ovo mama?)
 • izgovara svoje ime na zahtev
 • upotrebljava 200-250 reči
 • Skida gaćice, pantalone, kaput i jaknuzatvara rajsfešlus
 • pije samo iz šolje
 • uglavnom suvo noću
 • početak paralelne igre, igra se pored vršnjaka, poveremeno im daje ili pokazuje igračku
 • uživa u igrama borbe i premetanja sa vršnjacima
 • početak interesovanja za grupne aktivnosti
 • ponos, jogunstvo, izražena ljubomora
 • reaguje na emocionalni izraz odraslog (empatija)
24-30. mesec
 • Baca u određenom pravcu
         
24.-36. mesec    
 • Imenuje jednu boju
     
25. mesec
 • Silazi niz stepenice bez pridržavanja, stepenik po stepenik
 • Gradi kulu od sedam kocaka glatkih stranica
 • navija igračku ključem
     
 • Ostaje kraće vreme sa nepoznatom osobom
26. mesec  
 • Slaže kocke glatkih stranica u niz
   
 • Govori o sebi u trećem licu
 • Oblači delove odeće (cipele, čarape, gaćice…)
27. mesec
 • Skakuće na obe noge kao zeka
 
 • Prepoznaje fine detalje na slici
 
 • Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice
 
28. mesec    
 • Prepoznaje sebe na fotografiji
 • Daje „još jedan“
 • gradi most od tri kocke po modelu
 
 • Inicira vlastitu igru
 • prihvata igru JA-TI
 • zna svoje ime
29. mesec          
 • Na vreme traži nošu.
30. mesec  
 • Oponaša crtu vodoravno i uspravno
 • raspoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
 • seče makazama bez preciznosti
 • Pronalazi određenu knjigu po izgledu
 • Slaže 4 kocke u kvadrat
 • razlikuje i razvrstava veliko i malo
 • grupiše identične oblike i boje u odgovarajući skup (3 oblika ili boje)
 • izvršava 3 naloga
 • Razume 3 predloga (na, u, pored)
 • recituje kraće pesmice
 • razume pitanja „Šta leti, skače, pliva…“, „Šta radis sa ovim?“
 • Ne mokri nocu
 • nosi čašu sa vodom bez prosipanja
 • pomaže odraslima u aktivnosti (briše prašinu)
 • pridružuje se grupno vođenoj igri („ringe ringe raja“)
32. mesec
 • Hoda na prstima i peti unapred i unazad
 • Mesi kobasicu od plastelina
       
34. mesec
 • Preskače prepreku visine 5 cm
 • Precrtava krug kada mu se pokaže
       
36. mesec
 • Kratko stoji na jednoj nozi
 • trči stabilno i brzo
 • Jede viljuškom
 • pravi harmoniku od papira
 • gradi kulu od osam kocaka glatkih stranica
 • imitira crtanje krsta
 • slika vodenim bojama
 • Razlikuje hladno od toplog
 • sparuje korektno četiri oblika (krug, kvadrat, trougao i pravougaonik)
 • razvrstava žetone po boji ili veličini (tri boje ili veličine)
 • Uočava količinu malo-mnogo
 • daje 2 predmeta na zahtev
 • igra „kobajagi“ – često – igra uloge (vaspitača, prodavca, doktora)
 • ponavlja 3 broja ili rečenicu od 4 reči
 • postavlja pitanja: „Šta je ovo“, „Ko je to“, „Kako“…
 • prepoznaje najdužu liniju od 3 i najveću od 3 lopte
 • Upotrebljava zamenice i množinu
 • koristi zamenicu „Ja“
 • traži da mu se pričaju omiljene priče
 • priča doživljaje
 • stalno postavlja pitanja: „Ko?“, „Šta?“
 • upotrebljava 600-800 reči
 • Kaže svoj pol i godine starosti
 • koristi fraze učtivosti: molim, hvala, izvini
 • igru često proprati govorom
 • pokušava da pospremi svoje igračke
 • napadi besa pri sputavanju
40. mesec      
 • Prebrojava 4 predmeta u nizu
 • posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema dva atributa („nađi crveni krug“)
 • rešava jednostavne problemske situacije (Šta radis kada si gladan)
   
42. mesec      
 • Ponavlja 4 broja ili rečenice od 6 reči
 • gradi most od tri kocke po unapred datom modelu
 • sastavlja sliku od 2 dela
 • nastavlja započeti niz oblika, boje ili veličine
   
46. mesec      
 • Iz gomile 10 elemenata odbrojava 4 predmeta
 • posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema 3 atributa („Daj mi veliki crveni krug“)
   
3.-4. godina  
 • Pokušava da nacrta čoveka – glava i udovi (punoglavac)
 • Razvrstava žetone po boji ili veličini (četiri boje ili veličine)
 • sparuje korektno osam oblika
 • primećuje nedostatke na crtežu
 • shvata odnos dela i celine
 • spaja slagalicu od dvanaest delova
 • prepoznaje stvari opipavanjem bez viđenja (predmeti u vreći)
 
 • Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama
 • opisuje radnje na slici
 • dugi monolozi
 • potpuna rečenica, govor razumljiv
 • stalno postavlja pitanja
 • broji do 4 mehanički
 • upotrebljava 1200-1500 reči
 • Uspostavljena kontrola defekacije i mokrenja (potrebna mu je pomoć u toaletu)
 • prva zaljubljivanja
4. godina
 • Maršira u ritnu muzike
 • hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
 • vozi tricikl
 • silazi niz stepenice nogu pred nogu
 • skače sa druge stepenice
 • u trku šutira loptu
 • preskače prepreku širine 20 cm
 • Gradi kulu od deset kocaka glatkih stranica
 • kopira dijagonalnu liniju
 • precrtava kvadrat
 • kopira nekoliko štampanih slova
 • savija papir po dijagonali
     
 • Kooperativna igra sa vršnjacima
 • početak prihvatanja jednostavnih pravila igre
 • samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima
 • samostalno se priprema za spavanje
 • počinje emocionalno povezivanje
 • pojava emocija: stida, zavisti, nade i ponosa; prva estetska osećanja
4.-5. godina
 • Trči menjajuci pravac
 • Samo pere lice i ruke
 • crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika)
 • seče makazama po zakrivljenoj liniji
   
 • Upotrebljava 1800-2000 reči
 • prepričava kratke priče
 • razume predlog iza –ispred
 • samo priča priču po slikama
 • prepoznaje nekoliko slova azbuke
 • odgovara na jednostavna pitanja -„Šta je to i od čega je napravljeno?“
 • postavlja pitanja: „Kada? Zašto? Kako?“
 • Interesovanje za polne organe, moguća mastrubacija
 • kompletno ovladavanje toaletom
 • strahovi od mraka, imaginarnih bića
5. godina
 • Skakuće na jednoj nozi
 • stoji na prstima
 • Razlikuje teško – lako
 • broji crteže
 • precrtava trougao
 • crta kućicu, drvo, ljudsku figuru (tri do šest detalja), crtež prepoznatljiv
 • Prepoznaje izvor bola
 • Sastavlja sliku od 4 dela
 • orjentiše se u vremenu (dan-noć, jutro, podne, veče
 • sada, pre, posle)
 • rešava zadatak tipa „ko ima više“
 • prebrojava do deset i odbrojava traženi broj predmeta (do deset)
 • prepoznaje i piše brojeve do 5
 • ponavlja rečenicu od 8 reči ili niz od 5 brojeva
 • uviđa sličnosti bilo koje prirode (boje, oblika, veličine, svetlosti)
 
 • Postavlja sebi sto
 • organizuje igre sa vršnjacima, preferira igru sa istim polom
 • uključuje se u razgovor sa odraslima
 • može da odloži zadovoljavanje potrebe
5.-6. godina  
 • Hvata malu loptu obema rukama
 • jednom rukom pravi kuglicu od papira
 • Vid potpuno razvijen, razume signale na semaforu
 • Zna koja je njegova leva, a koja desna ruka
 • izvršava tri naloga data zajedno
   
6. godina
 • Stoji na jednoj nozi bez podrške 40 sekundi
 • vozi bicikl
 • preskače kanap obema nogama zajedno
 • skače sa visine od 40 cm
 • visi 10 sekundi držeći se rukama za prečku
 • hvata loptu jednom rukom;u skoku hvata loptu
 • igra badminton
 • oblači se samo
 • vezuje pertle
   
 • Broj elemenata u skupu adekvatno označava brojkom;na verbalni nalog može razvrstati logičke blokove prema 4 atributa (boja, oblik, veličina, debljina)
 • može da izbroji 13 kocaka
 • pravi stepenice od 10 kocaka nakon što mu je model sklonjen
 • navodi razlike (po čemu se razlikuju: ptica-pas, drvo-staklo)
 • Govori korektno i jasno
 • artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, LJ i NJ)
 • prepričava priču nakon što je čuje
 • piše i čita vlastito ime
 • pita za značenje reči
 • razume predlog „u sredini“
 • upotrebljava 2500-3000 reči
 • Koristi kompletan pribor za hranjenje, pravi sebi sendvič
 • čisti svoje cipele
 • ide samo u komšiluk
 • može mu se poveriti manja suma novca
 • bira omiljenog druga
 • pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci
 • poštuje pravila igre sa vršnjacima
 • prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa i razočarenja
 • situaciju može da sagleda i iz ugla druge osobe
 • realistični strahovi i strahovi od natrpirodnih bića
 • sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti
7. godina    
 • Oštrina vida skoro kao kod odraslih
 • širina vidnog polja gotovo kao kod odraslih (sposobnost za periferno viđenje)
 • razvijena spostobnost aktivnog perceptivnog pretraživanja i analize