Dom zdravlja Vizim u okviru predijatrijskog savetovališta ima i razvojno savetovalište za decu uzrasta do 15 godina koje uključuje preglede:

  1. Pedijatra
  2. Psihologa
  3. Logopeda
  4. Fizijatra
  5. Orl-a

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi odrastanja Vašeg deteta ili Vam treba savet, obratite se našim lekarima.