Upala bešike (Cistitis)

Cistitis je najčešće bakterijska infekcija bešike koja se karakteriše dizuiričnim tegobama kao što su:

Ovim tegobama se može pridružiti i osećaj jeze, drhtavice i bola u maloj karlici. Pojava visoke temperature praćena bolom u slabinama može ukazivati na mogućnost komplikovane infekcije urinarnog trakta, kada se bez odlaganja treba obratiti lekaru kako bi se na vreme preveniralo širenje infekcije na bubrege.

U uzrastnoj grupi do 50. godine života, od cistitisa češće oboljevaju žene zbog specifične anatomije svojih urinarnih puteva, kraće uretre i blizine otvora uretre i analnog otvora. U uzrastnoj grupi starijih od 50 godina, učestalost cistitisa kod muškaraca i žena se izjednačava usled česte pojave uvećanja prostate kod muškaraca, posle 50e godine života.

Dijagnoza urinarne infekcije se postavlja na osnovu pregleda sedimenta urina i urinokulture. U sedimentu urina značajan je nalaz pozitivnih nitrita, koji predstavljaju siguran znak urinarne infekcije, velikog broja bakterija ili mase bakterija, pijurije tj. povišenog broja leukocita, hematurije tj. povišenog broja eritrocita, zamućenog, alkalnog urina.

Lečenje se sprovodi na osnovu nalaza urinokulture, kojom će biti izolovana bakterija uzročnik urinarne infekcije (najčesće E.coli, P.mirabilis, itd) i antibiograma, koji nam govori na koji od testiranih antibiotika je bakterija osetljiva.

U cilju olakšavanja tegoba do dospeća urinokulture (koja se najčešće čeka 48h) mogu se koristiti uroantiseptični čajevi i drugi pomoćni preparati za ublazavanje tegoba kod upale urinarnih puteva.
Ako su stanje pacijenta (bol u slabinama, krvav urin, jeza, drhtavica…)i nalaz pregleda sedimenta urina (hematurija, pijurija, pozitivni nitriti) takvi da zahtevaju uvođenje terapije pre dospeća urinokulture, lekar može odmah odrediti terapiju, a korigovaće je, ako bude bilo potrebe, prema antibiogramu dospele urinokulture i eventualnim dodatnim pretragama.

dr Marija Milanović
lekar opšte prakse